Grundlæggende

Hvornår en virksomhed kan trække et jobtilbud tilbage

Virksomheden fortæller ansøgeren, at de har trukket et jobtilbud tilbage

•••

sankai / Getty ImagesIndholdsfortegnelseUdvideIndholdsfortegnelse

Mange jobansøgere spekulerer på, om deres jobtilbud er hugget i sten, når det er blevet forlænget. Desværre er svaret nej. For det meste, arbejdsgivere kan annullere et jobtilbud uanset årsag eller slet ingen grund, selv efter at du har accepteret deres tilbud.

Så hvad sker der, hvis du allerede har accepteret et nyt job, og arbejdsgiveren beslutter, at de ikke vil ansætte dig?

Årsager til, at arbejdsgiver kan trække et jobtilbud tilbage

Organisationer kan trække et jobtilbud tilbage af stort set enhver grund, undtagen en diskriminerende. Imidlertid, der kan være juridiske konsekvenser i nogle situationer .

Hvorfor er arbejdsgiverne så frie til at tilbagekalde et jobtilbud? På grund af ansættelse efter behag .

De fleste stater, undtagen Montana, har vedtægter om ansættelse efter vilje, som tillader arbejdsgivere at fyre en medarbejder under de fleste omstændigheder. Disse love anvendes generelt også på tilbagekaldte jobtilbud.

Når potentielle medarbejdere fejler kriminelt baggrundstjek , giver forkerte oplysninger om deres baggrund eller fejler en narkotikatest, er der ofte ingen juridisk adgang, hvis et tilbud blev tilbagekaldt baseret på disse opdagelser.

Ifølge Equal Employment Opportunity Commission kan en arbejdsgiver endda tilbagekalde et tilbud til en handicappet kandidat - men kun hvis den kan vise, at [kandidaten] er ude af stand til at udføre de væsentlige funktioner i jobbet (med eller uden rimelig tilpasning), eller at kandidaten udgør en betydelig risiko for at forårsage væsentlig skade på sig selv eller andre.

Årsager til, at et jobtilbud ikke bør trækkes tilbage

Arbejdsgivere kan dog ikke trække et tilbud tilbage af diskriminerende årsager som race, religion, køn, alder eller national oprindelse, og jobansøgere kan muligvis opnå juridisk beskyttelse, hvis de føler, at de er blevet diskrimineret.

Som en sikkerhedsforanstaltning bør kandidater vente, indtil de har opfyldt alle uforudsete forhold, der er anført i et formelt jobtilbud inden indsende en opsigelse på deres nuværende job, sælge deres bolig, underskrive en lejekontrakt eller afholde andre flytteudgifter.

Sådan håndterer du et tilbagetrukket jobtilbud

I nogle stater kan kandidater have grund til en retssag med krav om erstatning, hvis de får konsekvenser som følge af et tilbagetrukket jobtilbud. I disse tilfælde skal sagsøgeren vise skader, såsom afholdte flytteomkostninger eller tabt indkomst fra et job, de sagde op efter at have modtaget jobtilbuddet.

Hvis du tror, ​​du kan have en sag, bør du konsultere en advokat i din stat og sikre dig, at advokaten har vundet lignende sager og er villig til at blive kompenseret på et uforudset grundlag.

Minimerer chancen for, at dit tilbud bliver trukket tilbage

Det er muligt at gøre alt rigtigt og stadig ende med at miste et jobtilbud, efter at det er blevet forlænget, men der er ting, du kan gøre for at minimere risikoen.

Vær ærlig og ligefrem

Som Mark Twain engang sagde, Hvis du fortæller sandheden, behøver du ikke huske noget . Ud over det, hvis du er ærlig, behøver du heller ikke bekymre dig om, at din arbejdsgiver finder ud af noget senere. Aldrig ligge på dit CV , og vær forberedt på at besvare eventuelle spørgsmål om din baggrund, der kan give arbejdsgiveren pause. (For eksempel en kriminel historie eller dårlig kredit.)

Kend dine rettigheder

For det meste kan arbejdsgivere udføre baggrundstjek, herunder kredit- og kriminel historie. Fair Credit Reporting Act begrænser dog, hvordan de kan bede om og bruge oplysningerne.

Nogle stater og byer har også yderligere begrænsninger for, hvad arbejdsgivere kan og ikke kan spørge under forudgående ansættelsesscreening. Fra juli 2019, 35 stater og 150 byer og amter forbyde arbejdsgivere at spørge om kriminel historie. Det her forbud mod kassen har til formål at beskytte jobansøgere mod diskrimination.

Overvej at få det skriftligt

I et interview med The Balance Careers foreslår Mimi Moore, partner i Chicago-kontoret for Bryan Cave LLP, at spørge, om jobtilbudsbrev kan specificere, hvad der vil ske, hvis tilbuddet trækkes tilbage. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at være specifik med hensyn til eventuelle signeringsbonusser, forskud og flyttegodtgørelser.

Sørg for, at du har det godt med tilbuddet og virksomheden

Moore siger, at dette er vigtigst. Hvis virksomheden har et dårligt ry, eller tilbuddet virker usikkert, så tænk dig om to gange, før du skriver under på den stiplede linje. Juridisk kan virksomheder tilbagekalde de fleste tilbud; praktisk talt vil gode arbejdsgivere ikke vænne sig til at gøre det, for ikke at skræmme talentfulde arbejdere væk.

Hav en backup-plan

At tage et nyt job er altid en risiko, og det er en god idé at have en plan, hvis tingene ikke fungerer. Ville du bede om dit gamle job tilbage , forfølge et andet lead, målrette mod en anden arbejdsgiver med din netværksindsats? Har du travlt, mens du forbereder dig til dit nye job, kan det betale sig at tage et øjeblik til at tænke ud, hvad du ville gøre i det værste tilfælde. Du ved aldrig, hvornår du har brug for en plan B.

Nøgle takeaways

Arbejdsgivere kan tilbagekalde jobtilbud af næsten enhver grund – eller slet ingen: Medmindre den grund er diskriminerende, f.eks. baseret på handicap, køn, race mv.

Der kan dog være juridiske konsekvenser for arbejdsgivere at tilbagekalde et tilbud: I nogle tilfælde kan medarbejdere være i stand til at sagsøge erstatning, hvis de kan bevise, at de har lidt tab som følge heraf.

Du kan tage skridt til at undgå at miste et tilbud: Vær ærlig i din ansøgning og overvej at få dine tilbudsvilkår på skrift, herunder hvad der sker, hvis tilbuddet trækkes tilbage.

Hav altid en backup-plan: Bundlinjen er intet job for evigt, og intet tilbud er garanteret.

Oplysningerne i denne artikel er ikke juridisk rådgivning og er ikke en erstatning for sådan rådgivning. Statslige og føderale love ændres ofte, og oplysningerne i denne artikel afspejler muligvis ikke din egen stats love eller de seneste ændringer af loven.

Artikel Kilder

  1. Den nationale lovrevision. ' Kan en arbejdsgiver lovligt trække et jobtilbud tilbage, efter at det er blevet lavet? ,' Tilgået 16. december 2019.

  2. U.S.S Equal Employment Opportunity Commission. ' Jobansøgere og Americans with Disabilities Act ,' Tilgået 16. december 2019.

  3. U.S.S Equal Employment Opportunity Commission. ' Medarbejdere og jobansøgere ,' Tilgået 16. december 2019.

  4. SHRM. , Pas på: At tilbagekalde jobtilbud kan få juridiske konsekvenser ,' Tilgået 16. december 2019.